Lycka till med kompl. inlämning av uppsatser nu på måndag, 6 maj 2013!

Lämna in en papperskopia av uppsatsen i mitt postfack senast kl. 16.00. Uppsatsen återlämnas med kommentarer i samband med slutseminarierna.

Länk till schema för slutseminarierna 20–23 maj finns också utlagd direkt under kursrubriken. Seminarierna äger rum parallellt med portföljarbetet v. 21.