Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2013
Teacher Anders Bergström posted 3 May 2013
commented 5 May 2013

Hej Anders,

Undrar vilken tid deadlinen är imorgon. Skall uppsatsen lämnas i ditt fack i lärarummet?

Mvh

Agnes LL 4

Teacher commented 5 May 2013

Hej Agnes!

Lägg uppsatsen i mitt postfack senast kl. 16.00 som vanligt.

Vänliga hälsningar

Anders Bergström

Teacher Anders Bergström edited 5 May 2013

Lycka till med kompl. inlämning av uppsatser nu på måndag, 6 maj 2013!

Lämna in en papperskopia av uppsatsen i mitt postfack senast kl. 16.00. Uppsatsen återlämnas med kommentarer i samband med slutseminarierna.¶

Länk till schema för slutseminarierna 20–23 maj finns också utlagd direkt under kursrubriken. Seminarierna äger rum parallellt med portföljarbetet v. 21.

 
April 2013
Teacher Anders Bergström posted 19 April 2013
 
Teacher Anders Bergström posted 15 April 2013

Teacher Anders Bergström changed the permissions 15 April 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av anders bergström (abe@kth.se).
 
Teacher Anders Bergström posted 2 April 2013
 
February 2013
Teacher Anders Bergström posted 18 February 2013