Tack för alla uppsatser!

Betygen är nu rapporterade, men för den som ännu inte har skrivit färdigt går det bra att lämna in uppsatsen till och med den 6 maj, då betygen rapporteras igen.