Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location U41
Tue 28 aug 13:00-14:00 Workshop
HT 2018
Workshop
Location U41
Fri 31 aug 09:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location U21
Tue 4 sep 13:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop
Fri 7 sep 09:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Week 38 2018 Show in My Schedule
Tue 18 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location Q17
Tue 18 sep 12:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop
Fri 21 sep 09:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Tue 25 sep 12:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop
Fri 28 sep 09:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Week 40 2018 Show in My Schedule
Fri 5 oct 09:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Week 41 2018 Show in My Schedule
Fri 12 oct 09:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Week 42 2018 Show in My Schedule
Fri 19 oct 09:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Week 43 2018 Show in My Schedule
Wed 24 oct 09:00-17:00 Examination
HT 2018
Examination
Location D3
Fri 26 oct 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018
Presentation
Feedback News