Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 1
Tue 19 mar 09:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 1
Wed 20 mar 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 2
Wed 20 mar 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 2
Fri 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 3
Fri 22 mar 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 3
Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 4
Wed 27 mar 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 4
Fri 29 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 5
Fri 29 mar 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 5
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 6
Mon 1 apr 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 6
Tue 2 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 7
Tue 2 apr 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 7
Fri 5 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 8
Fri 5 apr 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 8
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 16:00-18:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 9
Wed 10 apr 09:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 9
Fri 12 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 10
Fri 12 apr 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 10
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Föreläsning 11
Fri 26 apr 13:00-16:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 11
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 12
Tue 30 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location U31, U41, U51
Note: Övning 12
Thu 2 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 13
Thu 2 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location V23, V33, V35
Note: Övning 13
Fri 3 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 14
Fri 3 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location V23, V33, V34
Note: Övning 14
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 15
Tue 7 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location V23, V33, V34
Note: Övning 15
Fri 10 may 13:00-16:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Rickard Bellander, John Leander
Location W38
Week 21 2019 Show in My Schedule
Mon 20 may 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location F2
Note: Föreläsning 17
Mon 20 may 13:00-17:00 Redovisning
VT 2019
Presentation
Location V32, V33, V35
Note: Projektuppgiften
Tue 21 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Rickard Bellander, John Leander
Location W38
Note: Extra redovisningstillfälle övningsuppgifter
Week 23 2019 Show in My Schedule
Mon 3 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location V11, V21, V22, V23, ...
Feedback News