News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2018
Scheduling staff created event 3 December 2018
 
Scheduling staff created event 3 December 2018
 
October 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 19 October 2018

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc56f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580

[{u'user_idname': u'u1jb7ugpEva Knutsson', u'user_nameid': u'Sven Dahlstr\xf6u1li7a7m', u'user_acronym': u'svendaevakn'}]

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 19 October 2018

db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada76f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580

[{u'user_idname': u'u1jb7ugpEva Knutsson', u'user_nameid': u'Sven Dahlstr\xf6u1li7a7m', u'user_acronym': u'svendaevakn'}]

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 22 August 2018

e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d36f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580

[{u'user_idname': u'u1jb7ugpEva Knutsson', u'user_nameid': u'Sven Dahlstr\xf6u1li7a7m', u'user_acronym': u'svendaevakn'}]

Scheduling staff edited 19 October 2018

6f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae

[{u'user_idname': u'u1li7a7Sven Dahlstr\xf6m', u'user_nameid': u'Eva Knutssonu1jb7ugp', u'user_acronym': u'evaknsvenda'}]

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 22 August 2018

704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c736f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580

[{u'user_idname': u'u1jb7ugpEva Knutsson', u'user_nameid': u'Sven Dahlstr\xf6u1li7a7m', u'user_acronym': u'svendaevakn'}]

Scheduling staff edited 19 October 2018

6f44381e-629c-4ee5-8516-eb64037945805b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab

[{u'user_idname': u'u1li7a7Sven Dahlstr\xf6m', u'user_nameid': u'Eva Knutssonu1jb7ugp', u'user_acronym': u'evaknsvenda'}]

 
August 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 22 August 2018

e2ad1c02-d665-4849-bc7a-c9bddcb09f726f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580

[{u'user_idname': u'u1jb7ugpEva Knutsson', u'user_nameid': u'Sven Dahlstr\xf6u1li7a7m', u'user_acronym': u'svendaevakn'}]

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 22 August 2018

2bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a6f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580

[{u'user_idname': u'u1jb7ugpEva Knutsson', u'user_nameid': u'Sven Dahlstr\xf6u1li7a7m', u'user_acronym': u'svendaevakn'}]

 
May 2018
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Feedback News