Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 28 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W25
Mon 28 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W25
Tue 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W42
Tue 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W42
Thu 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location V34
Thu 31 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location V34
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W38
Mon 4 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W25
Tue 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W42
Tue 5 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W42
Thu 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W38
Thu 7 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W37
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W43
Mon 11 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W43
Tue 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W42
Tue 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W43
Thu 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W38
Thu 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W37
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Eva Knutsson
Location XW343
Mon 18 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Eva Knutsson
Location XW343
Thu 21 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W38
Thu 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W25
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Eva Knutsson
Location XW50
Mon 25 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration Teachers: Eva Knutsson
Location XW50
Tue 26 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Magnus Helgesson
Location W37
Tue 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Magnus Helgesson
Location W37
Thu 28 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W37
Thu 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W25
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W43
Tue 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W38
Thu 5 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W43
Thu 5 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Sven Dahlström
Location W43
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Dahlström
Location W42
Tue 10 dec 13:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Dahlström
Location W38
Week 2 2020 Show in My Schedule
Wed 8 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location W25, W37, W38, W42
Feedback News