News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2020
Event Omtenta, 11 June 2021 14:00
Changed by scheduling staff 22 September at 11:14
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:47
 
May 2020
Event Omtenta, 3 June 2020 08:00
Changed by scheduling staff 8 May 2020
Show more similar (8)
Event Omtenta, 8 June 2019 09:00
Changed by scheduling staff 29 May 2020
Event Omtenta, 7 June 2018 08:00
Changed by scheduling staff 22 May 2018
Event Omtenta, 8 June 2017 08:00
Changed by scheduling staff 19 May 2017
Event Omtenta, 9 June 2016 08:00
Changed by scheduling staff 13 May 2016
Event Omtenta, 11 June 2015 08:00
Changed by scheduling staff 18 May 2015
Event Tentamen, 5 June 2013 09:00
Changed by scheduling staff 25 January 2013
Event Tentamen, 13 June 2012 09:00
Changed by scheduling staff 31 March 2012
Event Tentamen, 10 June 2011 09:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Feedback News