Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Tue 19 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Raied Karoumi
Location: B3, Digital
Tue 19 jan 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Thu 21 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Johan Silfwerbrand
Location: B3, Digital
Thu 21 jan 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Week 4 2021 Show in My Schedule
Tue 26 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Johan Silfwerbrand
Location: B3, Digital
Tue 26 jan 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Week 5 2021 Show in My Schedule
Tue 2 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Raied Karoumi
Location: B3, Digital
Tue 2 feb 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Thu 4 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Raied Karoumi
Location: B3, Digital
Thu 4 feb 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Week 6 2021 Show in My Schedule
Tue 9 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Raied Karoumi
Location: B3, Digital
Tue 9 feb 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Week 7 2021 Show in My Schedule
Tue 16 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Raied Karoumi
Location: B3, Digital
Tue 16 feb 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Week 8 2021 Show in My Schedule
Tue 23 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Raied Karoumi
Location: B3, Digital
Tue 23 feb 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Thu 25 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Johan Silfwerbrand
Location: B1, Digital
Thu 25 feb 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Week 9 2021 Show in My Schedule
Tue 2 mar 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Johan Silfwerbrand
Location: B3, Digital
Tue 2 mar 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Thu 4 mar 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Raied Karoumi
Location: B1, Digital
Thu 4 mar 13:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: B25, B26, Digital
Week 11 2021 Show in My Schedule
Tue 16 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Location: V32, V34
Feedback News