Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Mon 30 nov 13:00-16:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Fri 4 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Fri 4 dec 13:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Mon 7 dec 13:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Tue 8 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Tue 8 dec 13:00-16:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Digital
Week 2 2021 Show in My Schedule
Wed 13 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: V1, V12, V2, V32, ...
Week 14 2021 Show in My Schedule
Wed 7 apr 14:00-19:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Eva Liedholm Johnsson
Location: Q31, Q33
Feedback News