Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 36 2017 Show in My Schedule
Tue 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 37 2017 Show in My Schedule
Tue 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Fri 15 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 38 2017 Show in My Schedule
Tue 19 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 39 2017 Show in My Schedule
Tue 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 40 2017 Show in My Schedule
Fri 6 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 41 2017 Show in My Schedule
Tue 10 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 44 2017 Show in My Schedule
Wed 1 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 45 2017 Show in My Schedule
Wed 8 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 46 2017 Show in My Schedule
Wed 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 47 2017 Show in My Schedule
Wed 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 48 2017 Show in My Schedule
Wed 29 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 49 2017 Show in My Schedule
Wed 6 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Week 50 2017 Show in My Schedule
Wed 13 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2017
Presentation Teachers: Barbro Fröding
Note: Filosofis seminarierum, BRV32
Feedback News