Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location V1, V2, V22, V23, ...
Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Introduction and Scientific Knowledge
Fri 17 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture, Scientific Inference
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Observations and measurement
Wed 22 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Flipped classroom 1
Fri 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Experiments
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Models
Tue 28 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Wed 29 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Statistics
Thu 30 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Flipped Classroom 2
Tue 4 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Wed 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture, explanations and causes
Thu 6 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Week 7 2020 Show in My Schedule
Wed 12 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Philosophy of Social Science
Fri 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Risk assessment
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Research ethics
Tue 18 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Thu 20 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Week 9 2020 Show in My Schedule
Tue 25 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Thu 27 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Week 11 2020 Show in My Schedule
Mon 9 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 Period 3
Examination
Location V01, V1, V11, V12, ...
Week 23 2020 Show in My Schedule
Tue 2 jun 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location V01, V1, V32, V33, ...
Feedback News