Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 34 2019 Show in My Schedule
Wed 21 aug 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location V22, V3, V32, V34
Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Introduction and Scientific Knowledge
Fri 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Note: Video lecture - Scientific Inference
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Note: Video lecture - Observation and measurement
Wed 4 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Flipped classroom 1
Fri 6 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Note: Video lecture: Experiments
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Note: Video lecture: Models
Mon 9 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 1
Wed 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Note: Video lecture: Statistics
Thu 12 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 1
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 2
Wed 18 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Flipped Classroom 2
Thu 19 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 2
Fri 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Note: Video lecture - explanations and causes
Week 39 2019 Show in My Schedule
Wed 25 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Philosophy of Social Science
Fri 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Risk assessment
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Note: Video lecture: Research ethics
Mon 30 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 3
Wed 2 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 Period 1
Lecture
Location D34
Note: Philosophy of economics
Thu 3 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 3
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 4
Thu 10 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 Period 1
Seminar
Location L41, L42, L43
Note: Seminar 4
Week 43 2019 Show in My Schedule
Wed 23 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019 Period 1
Examination
Location Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location V22, V23, V34, V35
Feedback News