Energy Systems in Society

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursens mål och innehåll

Hur förändras energisystem? Hur har de förändrats i det förflutna, och vad kan man lära av det för framtiden? Detta är några av huvudfrågorna för den här kursen. Ambitionen är att ge dig begrepp och perspektiv för att analysera dessa frågor. Vidare kommer kursen att ge dig träning i att skriva referat, reflektioner och en uppsats.

Kursen består av nio föreläsningar och fyra seminarier och avslutas med en uppsats. Efter föreläsningarna ska du skriva ett referat av litteraturen som hör till föreläsningen eller av själva föreläsningen. Vid seminarierna diskuterar du texter, textreflektioner och en egen uppsats med seminarieledare och kurskamrater. Betyg på kursen baseras på uppsatsen och övriga inlämningsuppgifter.

Teachers

Feedback News