Microbiology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Varmt välkommen till kursen BB1030! Under den här kursen kommer du lära dig massor med spännande grejer om små levande organismer som du aldrig kunnat ana, t ex vilka mikroorganismer som varit med och tillverkat dina designer jeans, varför dina kanelbullar inte jäste som de skulle och vad coronavirus egentligen är för en organism! Vad du lär dig är ett samspel mellan dig som student och oss som undervisar och vi hoppas att vi tillsammans kan göra din kurs givande och rolig!

Jag som är kursledare heter Johan Nilvebrant och jag kommer att undervisa den teoretiska delen av kursen, medan laborationerna planeras, samordnas och leds av Gunaratna Rajarao.

Under kursen använder vi oss av Canvas som lärarplattform, inte av kurswebben. Där postas kurs-PM, anslag, övningar, föreläsningsanteckningar mm

Hälsningar,

Johan

Teachers

Feedback News