Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Wed 20 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Fri 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FB42
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Tue 26 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FB54
Wed 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Thu 28 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FB54
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Tue 2 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FB54
Wed 3 apr 13:00-15:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Fri 5 apr 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2019
Test Teachers: Yves Hsieh
Location FA31, FA32
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Wed 10 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Thu 11 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FB54
Wed 24 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FB54
Thu 25 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FB54
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-13:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Yves Hsieh
Tue 30 apr 10:00-13:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Yves Hsieh
Thu 2 may 15:00-18:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Yves Hsieh
Fri 3 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Yves Hsieh
Location FB54
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Wed 8 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FP41
Fri 10 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Yves Hsieh
Location FA32
Week 22 2019 Show in My Schedule
Mon 27 may 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Yves Hsieh
Location FA31, FA32
Feedback News