Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 44 2017 Visa i Mitt schema

Nya kurser

Schemat kan ändras

  • Notiser skickas endast ut för ändringar som görs 3 dagar innan kursstart och framåt
  • Innan kursstart, gå därför in i Mitt schema / kursens schema (eller där du gjort schemaexport) för att kontrollera eventuella ändringar

Är något fel i schemat?

Mån 30 okt 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FD41
Tis 31 okt 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lars Arvestad
Plats: FB55
Fre 3 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lukas Käll
Plats: FD41
Vecka 45 2017 Visa i Mitt schema
Mån 6 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FD41
Tis 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB52
Tors 9 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2017 TMTLM
Datorlaboration
Fre 10 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lars Arvestad
Plats: FD41
Vecka 46 2017 Visa i Mitt schema
Mån 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FD41
Tis 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB55
Ons 15 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB54
Tors 16 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2017 TMTLM
Datorlaboration
Fre 17 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lukas Käll
Plats: FB55
Vecka 47 2017 Visa i Mitt schema
Mån 20 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2017 TMTLM
Datorlaboration
Tis 21 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lukas Käll
Plats: FD41
Ons 22 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2017 TMTLM
Datorlaboration
Tors 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FD41
Fre 24 nov 13:00-15:00 Kontrollskrivning
HT 2017 TMTLM
Kontrollskrivning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB55, FD41, M38
Fre 24 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FD41
Vecka 48 2017 Visa i Mitt schema
Tors 30 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017 TMTLM
Seminarium Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB55
Vecka 50 2017 Visa i Mitt schema
Mån 11 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017 TMTLM
Seminarium Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB55
Fre 15 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017 TMTLM
Seminarium Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB55
Vecka 3 2018 Visa i Mitt schema
Mån 15 jan 14:00-17:00 Redovisning
HT 2017 TMTLM
Redovisning Lärare: Olof Emanuelsson
Anmärkning: Posterpresentation på SciLife, Pascal i Gamma6
Feedback Nyheter