Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB53

Lecture 1: Introduction & Course info
Ines Ezcurra

Mon 29 oct 13:00-21:00 Datorlaboration CANCELLED
HT 2018
Computer laboration
Location Trötter

This computer lab is CANCELLED. No computer lab!

Tue 30 oct 13:00-21:00 Datorlaboration CANCELLED
HT 2018
Computer laboration
Location Trötter

This computer lab is CANCELLED. No computer lab!

Wed 31 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB53

Lecture 2: Systems Thinking/Systems Analysis
Björn Frostell

Fri 2 nov 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB52

Lecture 3: LCA method 1
Anna Björklund

Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB52

Lecture 4: LCA method 2
Anna Björklund

Mon 5 nov 13:00-21:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location RB33

Computer lab: LCA exercise 1 & peer correction
James Joyce

Tue 6 nov 13:00-21:00 Datorlaboration CANCELLED
HT 2018
Computer laboration
Location RB33

This computer lab is CANCELLED. No computer lab!

Wed 7 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB52

Lecture 5: Systems and Causal Loop Diagrams
Rajib Sinha

Fri 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB54

Lecture 6: Sustainability 1
Francisco Vilaplana

Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB53

Lecture 7: LCA method 3 (LCI)
Anna Björklund

Mon 12 nov 13:00-21:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location RB33

Computer lab group A: LCA exercise 2 & peer correction
Rajib Sinha

Tue 13 nov 13:00-21:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location RB33

Computer lab group B: LCA exercise 2 & peer correction
Rajib Sinha

Wed 14 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB54

L8: LCA method 4 (LCIA & interpretation)
Göran Finnveden

Fri 16 nov 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB52

L9: Sustainability 2
Göran Finnveden

Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB53

L10: Environmental System Analysis. Björn Frostell

Mon 19 nov 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ines Ezcurra
Location FB53

Computer lab: Intro & work LCA project with BIO teachers. Groups 1 and 2.

Tue 20 nov 13:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ines Ezcurra
Location FB54

Computer lab: Intro & work LCA project with BIO teachers. Groups 3, 4 and 5.

Wed 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FB52

L11: Self studies/LCA project work

Fri 23 nov 10:00-12:00 EXAMINATION
HT 2018
Lecture
Location FB53

EXAMINATION  (take home, multiple choice, only LCA) open 10-15 hs

Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Self studies/Independent LCA project work
HT 2018
Lecture
Location FB53

NO LECTURE !

Mon 26 nov 13:00-21:00 Supervised LCA project work 13-15 hs RB33
HT 2018
Computer laboration
Location Trötter

Come to Room RB33 if you need supervision on working with lcopt, at 13 hs. Rajib and Ines will come, if no students have come by 13.30 teacher will leave.

Mon 26 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Ines Ezcurra
Location RB33
Tue 27 nov 13:00-21:00 Datorlaboration CANCELLED
HT 2018
Computer laboration
Location Trötter

Independent LCA project work

Wed 28 nov 08:00-10:00 Self studies/Independent LCA project work
HT 2018
Lecture
Location M36

NO LECTURE !

Fri 30 nov 15:00-18:00 Self studies/Independent LCA project work
HT 2018
Lecture
Location FB54

NO LECTURE !

Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Self studies/Independent LCA project work
HT 2018
Lecture
Location M36

NO LECTURE !

Mon 3 dec 13:00-21:00 Datorlaboration CANCELLED
HT 2018
Computer laboration
Location Trötter

Independent LCA project work

Tue 4 dec 13:00-21:00 Datorlaboration CANCELLED
HT 2018
Computer laboration
Location Glader

Independent LCA project work

Wed 5 dec 08:00-10:00 Self studies/Independent LCA project work
HT 2018
Lecture
Location FB52

NO LECTURE !

Fri 7 dec 10:00-12:00 Self studies/Independent LCA project work
HT 2018
Lecture
Location M36

NO LECTURE !

Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 10:00-12:00 L11: LCA project presentation
HT 2018
Lecture
Location FB54
Mon 10 dec 13:00-17:00 L12: LCA project presentationing
HT 2018
Lecture
Location FB54
Tue 11 dec 13:00-17:00 Self studies
HT 2018
Lecture
Location FB53

NO LECTURE !

Wed 12 dec 08:00-10:00 Self studies
HT 2018
Lecture
Location FB54

NO LECTURE !

Fri 14 dec 15:00-18:00 Self studies
HT 2018
Lecture
Location FB52

NO LECTURE !

Week 2 2019 Show in My Schedule
Wed 9 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location FB53
Feedback News