Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 10 2020 Show in My Schedule
Mon 2 mar 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2019 prgcl19
Test Teachers: Linda Kann
Location Q11, Q15, Q17
Tue 3 mar 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 prgcl19
Lecture Teachers: Linda Kann
Location U1
Wed 4 mar 13:00-16:00 Workshop
HT 2019 prgcl19
Workshop
Location 5O1 Spelhallen
Thu 5 mar 11:00-12:00 Övning
HT 2019 prgcl19
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 12 2020 Show in My Schedule
Thu 19 mar 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019 prgcl19
Presentation Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Fri 20 mar 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2019 prgcl19
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2019 prgcl19
Lecture Teachers: Linda Kann
Location U1
Thu 26 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019 prgcl19
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Week 14 2020 Show in My Schedule
Tue 31 mar 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2019 prgcl19
Lecture Teachers: Linda Kann
Location U1
Wed 1 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019 prgcl19
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Thu 2 apr 15:00-16:00 Övning
HT 2019 prgcl19
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Fri 3 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019 prgcl19
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019 prgcl19
Presentation
Location 5O1 Spelhallen
Tue 7 apr 08:00-10:00 Redovisning
HT 2019 prgcl19
Presentation
Location 5O1 Spelhallen
Week 17 2020 Show in My Schedule
Wed 22 apr 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2019 prgcl19
Lecture Teachers: Linda Kann
Location U1
Thu 23 apr 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2019 prgcl19
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Fri 24 apr 09:00-10:00 Övning
HT 2019 prgcl19
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 14:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgcl19
Lecture Teachers: Linda Kann
Location U1
Tue 28 apr 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2019 prgcl19
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Wed 29 apr 09:00-10:00 Övning
HT 2019 prgcl19
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2019 prgcl19
Lecture Teachers: Linda Kann
Location U1
Wed 6 may 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2019 prgcl19
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Fri 8 may 10:00-11:00 Övning
HT 2019 prgcl19
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 20 2020 Show in My Schedule
Wed 13 may 09:00-10:00 Övning
HT 2019 prgcl19
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Fri 15 may 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019 prgcl19
Presentation Teachers: Linda Kann
Location E2
Feedback News