Kursens hemsida

Programmeringsteknik och C

Aktuell/nästa kursomgång: prge15.

Datorn är ett av de viktigaste arbetsredskapen för en civilingenjör. Civilingenjörer hamnar ofta i positioner i företag där bedömningar av datorutrustningars och programs kvalitet måste göras. Med andra ord så behöver en civilingenjör goda kunskaper i hur datorer kan utnyttjas.

Kursen i programmeringsteknik ger dig allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt får du lära dig hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.

När man lär sig att programmera måste man samtidigt lära sig ett programspråk. Läsåret 2014-2015 använder vi programspråken Python och C.

Kursen Programmeringsteknik är en grundläggande kurs, precis som kurserna i matematik och mekanik. De kunskaper du inhämtar kommer du att ha nytta av under hela din teknistid och i ditt framtida yrkesliv.

Teacher Vahid Mosavat created page 22 August 2013

Teacher Mikael Djurfeldt changed the permissions 1 September 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News