Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Tue 27 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Thu 29 oct 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V4 Gul
Week 45 2020 Show in My Schedule
Tue 3 nov 16:00-18:00 Övning
HT 2020 tilpro20
Exercise
Location: Digital
Wed 4 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Thu 5 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Fri 6 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V4 Gul
Week 46 2020 Show in My Schedule
Tue 10 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2020 tilpro20
Exercise
Location: Digital
Wed 11 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Thu 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Fri 13 nov 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V4 Gul
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020 tilpro20
Exercise
Location: Digital
Wed 18 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Fri 20 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V3 Orange
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2020 tilpro20
Exercise
Location: Digital
Thu 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Fri 27 nov 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V4 Gul
Week 49 2020 Show in My Schedule
Wed 2 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020 tilpro20
Exercise
Location: Digital
Thu 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 tilpro20
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Fri 4 dec 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V4 Gul
Week 50 2020 Show in My Schedule
Wed 9 dec 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V4 Gul
Thu 10 dec 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2020 tilpro20
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V4 Gul
Feedback News