Fundamentals of Programming

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Grundläggande programmering

På dessa sidor ligger gamla kursomgångar, kursutvärderingar och kursinnehåll. Aktuell information som är specifik för denna kursomgång hittar du från din personliga meny på toppen av sidan under "Kurser".

Välkommen till grundläggande programmering! Här får du lära dig några av grundbyggstenarna för programmering. Våra verktyg för att göra det är programspråket Python och versionshanteringssystemet Git.

Rekommenderad bok är "Introduction to programming in Python" av Robert Sedgewick, Kevin Wayne och Robert Dondero. Boken får användas på tentamen.

Om ni inte redan har gjort det, se till att skaffa ett konto på Kth:s GitHub: https://gits-15.sys.kth.se/

Teachers

Feedback News