Parallel and Concurrent Programming in Introduction to Computer Science

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to DD1396 (pallinda)

This course has two main aims:

 • to introduce you to concurrent and parallel computing
 • to introduce you to the Go programming language

During this course we will make clear the distinction between the concepts of concurrency and parallelism, and show how both can be used to make better use of the increasingly sophisticated computational environment we have at our disposal. This environmnet can range from the multi-core architecture within an individual computer to a cluster of many computational devices. Taking advantage of this new power requires us to think differently and develop new strategies in how we develop systems.

Whilst most programming languages have support for concurrency, this course will focus on a relatively modern programming language called Go, that takes its inspiration from many other influential programming languages and paradigms.

Övningar ht20

Kursen innehåller tre individuella inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid de obligatoriska övningstillfällena.

Denna hederskodex tillämpas.

Övningar: övningarna sker via zoom. Du får adressen från din övningsledare med mail.

 • Grupp 1: 10-12, mejladresser som startar på a-em
 • Grupp 2: 10-12, mejladresser som startar på en-j
 • Grupp 3: 13-15, mejladresser som startar på k-o
 • Grupp 4: 13-15, mejadresser som startar på p-z

Övningsledare:

 • Grupp 1: Hovig Manjikian <hoffek>
 • Grupp 2: Niklas Wessman <nwessman>
 • Grupp 3: Hovig Manjikian <hoffek>
 • Grupp 4: Moira Twengström <moirat>

Du kan kontakta din övningsledare på adressen <kth-id>@kth.se.

 Övningsuppgifter: github.com/yourbasic/pallinda20

Samtliga uppgifter på kursen ska lämnas in på organisationen dd1396ht20 på KTH GitHub.

Gå till https://gits-15.sys.kth.se/ och logga in för att aktivera ditt konto.

Labbar och allmänhandledning

På de schemalagda labbtillfällena har du möjlighet att jobba med inlämningsuppgifterna och ställa frågor:

Zoom-adress: https://kth-se.zoom.us/j/61683173120

Dessutom hjälper CSCs allmänhandledare dagligen till med programmeringsfrågor och andra problem.

Föreläsningar

Föreläsningarna är tätt knutna till övningarna och kommer att gå igenom de moment och den kurslitteratur som anges i veckans övningsuppgift.

Zoom-adress: https://kth-se.zoom.us/j/61683173120

Kurslitteratur

Step-by-step guide to concurrency och Why Go? är den huvudakliga kurslitteraturen. De övriga texterna är introduktioner till programspråket Go.

Examination ht20

Kursen examineras med individuella inlämningsuppgifter som redovisas muntligt i samband med de tre obligatoriska övningarna:

 • HEM3 3hp är övningsuppgifterna och bedöms med P/F.

För godkänt på kursens så krävs godkänt på samtliga tre övningsuppgifter.

Teachers

Feedback News