Parallel and Concurrent Programming in Introduction to Computer Science

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to DD1396 (pallinda)

This course has two main aims:

  • to introduce you to concurrent and parallel computing
  • to introduce you to the Go programming language

During this course we will make clear the distinction between the concepts of concurrency and parallelism, and show how both can be used to make better use of the increasingly sophisticated computational environment we have at our disposal. This environmnet can range from the multi-core architecture within an individual computer to a cluster of many computational devices. Taking advantage of this new power requires us to think differently and develop new strategies in how we develop systems.

Whilst most programming languages have support for concurrency, this course will focus on a relatively modern programming language called Go, that takes its inspiration from many other influential programming languages and paradigms.

Övningar ht21

Kursen innehåller tre individuella inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid de obligatoriska övningstillfällena.

Denna hederskodex tillämpas.

Övningar: övningarna är på fredagar. Gruppindelning sker på första föreläsningen. Alla övningar sker via zoom. Länkar till zoomrum kommer att finnas här.

Den som inte har anmält sig till en grupp på första föreläsningen tillhör grupp 3; där finns det plats.

Övningsledare:

  • Grupp 1: Hovig Manjikian <hoffek>
  • Grupp 2: Stefan Nilsson <snilsson>
  • Grupp 3: Hovig Manjikian <hoffek>

Du kan kontakta din övningsledare på adressen <kth-id>@kth.se.

 Övningsuppgifter: github.com/korthaj/pallinda21

Samtliga uppgifter på kursen ska lämnas in på organisationen dd1396ht21 på KTH GitHub.

Gå till https://gits-15.sys.kth.se/ och logga in för att aktivera ditt konto.

Labbar och allmänhandledning

På de schemalagda labbtillfällena har du möjlighet att jobba med inlämningsuppgifterna och ställa frågor:

Dessutom hjälper CSCs allmänhandledare dagligen till med programmeringsfrågor och andra problem.

Föreläsningar

Föreläsningarna är tätt knutna till övningarna och kommer att gå igenom de moment och den kurslitteratur som anges i veckans övningsuppgift.

Kurslitteratur

Step-by-step guide to concurrency och Why Go? är den huvudsakliga kurslitteraturen. De övriga texterna är introduktioner till programspråket Go.

Examination ht21

Kursen examineras med individuella inlämningsuppgifter som redovisas muntligt i samband med de tre obligatoriska övningarna:

  • HEM3 3hp är övningsuppgifterna och bedöms med P/F.

För godkänt på kursens så krävs godkänt på samtliga tre övningsuppgifter.

Teachers

Feedback News