Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2016 Show in My Schedule
Wed 20 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 dkand16
Lecture
Location: D1
Week 7 2016 Show in My Schedule
Mon 15 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Margareta Olofsson
Location: Q1

Report writing

Week 9 2016 Show in My Schedule
Wed 2 mar 08:00-12:00 Halvvägsmöte (half-way meeting)
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Margareta Olofsson
Location: E31

Students supervised by Dilian Gurov and Mårten Björkman

Wed 2 mar 13:00-17:00 Halvvägsmöte (half-way meeting)
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Margareta Olofsson
Location: E33

Students supervised by Jeanette Hellgren Kotaleski and Pawel Herman

Fri 4 mar 13:00-17:00 Halvvägsmöte (half-way meeting)
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Margareta Olofsson
Location: E31

Students supervised by Alex Kozlov, Arvind Kumar and Jens Lagergren

Week 10 2016 Show in My Schedule
Mon 7 mar 08:00-12:00 Halvvägsmöte (half-way meeting)
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Margareta Olofsson
Location: E31

Students supervised by Richard Glassey, Atsuto Maki and Michael Minock

Mon 7 mar 13:00-17:00 Halvvägsmöte (half-way meeting)
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Margareta Olofsson
Location: E31

Students supervised by Michael Schliephake and Kevin Smith

Week 16 2016 Show in My Schedule
Tue 19 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Margareta Olofsson
Location: D1
Week 18 2016 Show in My Schedule
Mon 2 may 08:00-10:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E31, E32, E35
Note: Grupp A, B, C
Mon 2 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E31, E32, E35
Note: Grupp A, B, C
Mon 2 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E31, E35
Note: Grupp A, C
Mon 2 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E34
Note: Grupp D
Wed 4 may 08:00-10:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E32, E35, E36
Note: grpp b, d, e
Wed 4 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E32, E35, E36
Note: grupp b,d,e
Wed 4 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2016 dkand16
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E31, E32
Note: grupp a, b
Feedback News