Introduction to High Performance Computing

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course is not held in P1 due to the lack of registered students at the beginning of the course.

This course is an introduction to High-Performance Computing Software development and tools.

The course is organized into three main modules:

 1. High-Performance Computing Project Design & Development
  • Project specification, managing project with Git
 2. Programming Languages for High-Performance Computing
  • Efficient multi-dimensional arrays in C, Basics of Fortran, Cython
 3. Tools and libraries for High-Performance Computing
  • Unit tests, Debugging, Profilers, Shell scripting, BLAS, HDF5, Visualization Tools

Teachers

Feedback News