Introduction to High Performance Computing

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This is a 2 weeks intensive course on introduction to high performance computing techniques and approaches. DD2358 is also PDC Summer School.

Attention: DD2358 lectures and lab sessions are offered during

August 19-30 at KTH main campus

A schedule of the course is provided here.

This course provides the skills needed to utilize high-performance computing (HPC) resources, and includes an introduction to a range of important topics, such as:

  • HPC programming languages, libraries and tools,
  • modern computer architectures,
  • parallel algorithms, and
  • optimizing serial and parallel programs.

Case studies in various scientific disciplines will be used to help illustrate these topics. The course consists of both lectures and guided hands-on lab sessions. 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News