Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Registrering

  • Anmälan till kurs
  • Kursregistrering
  • Rapp
  • konto, passerkort m.m.
  • Registrering på kattis

Anmälan till kurs

Kursanmälan sker i första hand via antagning.se och i andra hand via din studievägledare. Kort efter kursstart går det inte längre att anmäla sig till kursen.

Kursregistrering för KTH-student

Det är endast möjligt att kursregistrera sig under en begränsad tidsperiod vid kursstart. Systemet för kursregistrering är bortom kursledarens kontroll och insyn. Det är ett gemensamt system för hela KTH. Kursregistrering sker via "mina sidor". Inte mina "mina sidor" utan dina "mina sidor". Om du inte är med i denna kursomgång, tala med ditt kansli. När du kan se kursvalet på "mina sidor" dröjer det inte länge innan du finns i rapp (överföring från kursval i ladok till rapp görs automatiskt med regelbundna intervall).

Kursregistrering för SU-student 

Ta kontakt med Caroline Nordquist.

Kursregistrering för doktorand på KTH

Doktorander kan troligen inte läsa kursen men ta kontakt med studievägledare. Är du doktorand på annan institution än CSC skicka även cc till kursledare.

Kursregistrering för studenter eller doktorander på annat lärosäte

Ta kontakt med studievägledare lokalt och skicka cc: till kursledare. Det finns ett avtal som lärosätena ska skriva på. Det har hittills inte varit några problem men det är en del byråkrati innan allt är klart.

Canvas

Årets kurssidor finns i canvas.

Rapp

Kontrollera att ni finns med på årets kursomgång i rapp.

Konto till datorerna

Om ni inte har konto på nada/csc sedan tidigare kontakta studentexpeditionen.

Passerkort

Vänd er till kortexpeditionen centralt på KTH

Epost

Om ni inte läser er kth-post bör ni forwadera den till annan adress ni läser. 

Kattis

Förutom att registrera er på kursen behöver ni registrera er på kattis. Logga in på kattis, välj kursomgång och tryck på länken som säger att ni följer kursomgången.