Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: V23
Tue 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: V23
Fri 3 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 pardis21
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: M33
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: V23
Tue 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Fri 10 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 pardis21
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: V22
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Tue 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Fri 17 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 pardis21
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: V33
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Tue 21 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: V22
Wed 22 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2021 pardis21
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: V33
Fri 24 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 pardis21
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: M33
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Tue 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Wed 29 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2021 pardis21
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: V22
Fri 1 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2021 pardis21
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: V22
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Tue 5 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: M33
Wed 6 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2021 pardis21
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: V32
Fri 8 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2021 pardis21
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: V23
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E2
Tue 12 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 pardis21
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: M33
Wed 13 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2021 pardis21
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: V23
Fri 15 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2021 pardis21
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: M33
Feedback News