Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E53
Tue 28 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: M35
Fri 31 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2018 pardis18
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: U41
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: V01
Tue 4 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E53
Fri 7 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 pardis18
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: U41
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E53
Wed 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: M35
Fri 14 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 pardis18
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: U21
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: V21
Tue 18 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018 pardis18
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: Q15
Wed 19 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: U51
Fri 21 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 pardis18
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: U31
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: M35
Tue 25 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018 pardis18
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: Q22
Wed 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: U31
Fri 28 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 pardis18
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: U21
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: V21
Tue 2 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018 pardis18
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: M35
Wed 3 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: D41
Fri 5 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018 pardis18
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: U1
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: E53
Tue 9 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018 pardis18
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: V11
Wed 10 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 pardis18
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: M32
Fri 12 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018 pardis18
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: U31
Feedback News