Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Tue 25 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 26 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Fri 28 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: E1
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Tue 1 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 2 sep 17:00-18:00 Möte
HT 2020
Möte Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Fri 4 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: E1
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Tue 8 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 9 sep 17:00-18:00 Möte
HT 2020
Möte Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Fri 11 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: E1
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Tue 15 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 16 sep 17:00-18:00 Möte
HT 2020
Möte Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Fri 18 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: E1
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Tue 22 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 23 sep 17:00-18:00 Möte
HT 2020
Möte Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Fri 25 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: E1
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Tue 29 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 30 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 30 sep 17:00-18:00 Möte
HT 2020
Möte Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Fri 2 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: D1
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Tue 6 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 7 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Wed 7 oct 17:00-18:00 Möte
HT 2020
Möte Teachers: Mads Dam
Location: Digital
Fri 9 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Mads Dam
Location: E1
Week 43 2020 Show in My Schedule
Mon 19 oct 09:00-17:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Mads Dam
Location: Hjärne
Tue 20 oct 09:00-17:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Mads Dam
Location: Hjärne
Wed 21 oct 09:00-17:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Mads Dam
Location: Hjärne
Thu 22 oct 09:00-17:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Mads Dam
Location: Hjärne
Feedback News