News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2017
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 14 February 2017

Måndag 20 februari 2017 kl 105:00 - 127:00

Scheduling staff edited 15 January 2018

E53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
January 2017
under
Pardis17
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 20 January 2017

FreMåndag 36 mars 2017 kl 10:00 - 12:00

E33D35

Scheduling staff edited 26 January 2017

D35Q26

Scheduling staff edited 15 January 2018

Q267d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

E321a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

D41b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

D41b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

E321a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

E52fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

E321a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

Q22a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Scheduling staff created event 4 January 2017
Scheduling staff edited 15 January 2018

D41b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHP_1', 'TCSCM_CSTC_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:58

['DD2443V1721', 'DD2443V1712']

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSHPTC_1', 'TCSCM_CSTCHP_1']

Scheduling staff edited Friday 10:21

['DD2443V1712', 'DD2443V1721']

['TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSSTC_1', 'TCSCM_CSHP_1']

 
Feedback News