Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D32
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D32
Fri 25 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 popup19
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location 4V6 Brun
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D32
Fri 1 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 popup19
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location 4V4 Gul
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D32
Fri 8 feb 13:00-18:00 Examination
VT 2019 popup19
Examination Teachers: Per Austrin
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D32
Fri 15 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 popup19
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location 5V1 Grå
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D32
Fri 22 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 popup19
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location 4V4 Gul
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location Q11
Thu 28 feb 13:00-18:00 Examination
VT 2019 popup19
Examination Teachers: Per Austrin
Week 12 2019 Show in My Schedule
Tue 19 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D35
Fri 22 mar 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 popup19
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location 4V4 Gul
Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location E31
Fri 29 mar 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 popup19
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location 4V3 Orange
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D35
Fri 12 apr 13:00-18:00 Examination
VT 2019 popup19
Examination Teachers: Per Austrin
Location 5O1 Spelhallen
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D35
Fri 26 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 popup19
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location 5V1 Grå
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D35
Fri 3 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 popup19
Lecture Teachers: Per Austrin
Location D35
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 10:00-11:00 Övning
VT 2019 popup19
Exercise Teachers: Per Austrin
Location D35
Fri 10 may 13:00-18:00 Examination
VT 2019 popup19
Examination Teachers: Per Austrin
Location 5O1 Spelhallen
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 popup19
Exercise Teachers: Per Austrin
Location D35
Feedback News