Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location Q36
Fri 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E3
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Jussi Karlgren
Location Q2
Week 6 2019 Show in My Schedule
Wed 6 feb 13:00-16:00 Datorlaboration
VT 2019 ir19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V4 Magenta
Fri 8 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location Q2
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E3
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Jussi Karlgren
Location B1
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 13:00-16:00 Datorlaboration
VT 2019 ir19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V4 Magenta
Fri 1 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location B1
Week 12 2019 Show in My Schedule
Tue 19 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location B3
Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 13:00-16:00 Datorlaboration
VT 2019 ir19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V4 Magenta
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E3
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 ir19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E3
Fri 3 may 08:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 ir19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V4 Magenta
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 ir19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V4 Magenta
Fri 17 may 09:00-12:00 Examination
VT 2019 ir19
Examination Teachers: Johan Boye
Feedback News