Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2018 Show in My Schedule
Wed 7 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location D2
Thu 8 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Multisensorylab
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location E3
Wed 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location D3
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location D3
Wed 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location D3
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location B21
Mon 26 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location B21
Mon 26 nov 13:00-14:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location D33
Mon 26 nov 14:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location D33
Wed 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location D3
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location D3
Week 50 2018 Show in My Schedule
Fri 14 dec 08:00-10:00 Examination
HT 2018
Examination
Location E34
Fri 14 dec 10:00-12:00 Examination
HT 2018
Examination
Location D2
Fri 14 dec 13:00-15:00 Examination
HT 2018
Examination
Location D41
Fri 14 dec 15:00-17:00 Examination
HT 2018
Examination
Location D41
Feedback News