Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 medkandv19
Lecture Teachers: Daniel Pargman
Location U51
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 medkandv19
Lecture Teachers: Daniel Pargman
Location U51
Fri 25 jan 08:00-10:00 Seminarium
VT 2019 medkandv19
Seminar Teachers: Daniel Pargman
Location B21
Note: Grupp 1
Fri 25 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 medkandv19
Seminar Teachers: Daniel Pargman
Location B21
Note: Grupp 2
Fri 25 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 medkandv19
Seminar Teachers: Daniel Pargman
Location B21
Note: Grupp 3
Week 5 2019 Show in My Schedule
Fri 1 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2019 medkandv19
Seminar Teachers: Daniel Pargman
Location B21
Note: Grupp 1
Fri 1 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 medkandv19
Seminar Teachers: Daniel Pargman
Location B21
Note: Grupp 2
Fri 1 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 medkandv19
Seminar Teachers: Daniel Pargman
Location B21
Note: Grupp 3
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 10:00-12:00 Handledning
VT 2019 medkandv19
Tutorial Teachers: Daniel Pargman, Roberto Bresin, Sten Ternström
Note: Grupp 1 och 2
Wed 6 feb 08:00-10:00 Handledning
VT 2019 medkandv19
Tutorial Teachers: Daniel Pargman, Roberto Bresin, Sten Ternström
Note: Grupp 3 och 4
Wed 6 feb 10:00-12:00 Handledning
VT 2019 medkandv19
Tutorial Teachers: Daniel Pargman, Roberto Bresin, Sten Ternström
Note: Grupp 5 och 6
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 13:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 medkandv19
Computer laboration
Location M122

OBS! Bokningen gäller endast för ett experiment, dvs det är ingen laboration för alla studenter.

Wed 10 apr 13:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 medkandv19
Computer laboration
Location M122

OBS! Bokningen gäller endast för ett experiment, dvs det är ingen laboration för alla studenter.

Feedback News