Degree Project in Media Technology, First Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurs DM129X!

Examensarbetet i medieteknik, på kandidatnivå, består huvudsakligen av ett självständigt projektarbete. Arbetet ska redovisas skriftligt i form av en akademisk uppsats samt muntligt vid ett redovisningstillfälle i slutet av terminen. Examensarbetet ska behandla ett medietekniskt intressant problem, där studenten får möjlighet att tillämpa färdigheter och kunskaper i medieteknik. 

Teachers

Feedback News