Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2012 Show in My Schedule
Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Tue 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Thu 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Fri 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Week 45 2012 Show in My Schedule
Mon 5 nov 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Tue 6 nov 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Tue 6 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 1. Egen sal
Week 46 2012 Show in My Schedule
Mon 12 nov 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Mon 12 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: E2
Mon 12 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: egen sal
Tue 13 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Location: 5O3Mus (Musiksalen), 5O4Kon (Lindstedtsvägen 5 pl.5), 5V5Vio (Violett), 5V6Tur (Turkos)
Note: Prepresslabb Grupp 1-5
Wed 14 nov 09:00-12:00 Övning
HT 2012 CMETE
Exercise
Note: studiebesök
Wed 14 nov 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Thu 15 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Location: 5O3Mus (Musiksalen), 5O4Kon (Lindstedtsvägen 5 pl.5), 5V5Vio (Violett), 5V6Tur (Turkos)
Note: Prepresslabb Grupp 6-10
Fri 16 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 2. egen sal
Week 47 2012 Show in My Schedule
Mon 19 nov 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Mon 19 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: egen sal
Tue 20 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 3. Egen lokal
Tue 20 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 4
Tue 20 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 5
Tue 20 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 6
Wed 21 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Location: 5O3Mus (Musiksalen), 5O4Kon (Lindstedtsvägen 5 pl.5), 5V5Vio (Violett), 5V6Tur (Turkos)
Note: Prepresslabb Grupp 1-5
Wed 21 nov 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Thu 22 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Location: 5O3Mus (Musiksalen), 5O4Kon (Lindstedtsvägen 5 pl.5), 5V5Vio (Violett), 5V6Tur (Turkos)
Note: Prepresslabb Grupp 1-5
Fri 23 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 7. egen sal
Week 48 2012 Show in My Schedule
Mon 26 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 8. egen sal
Tue 27 nov 08:00-12:00 Övning
HT 2012 CMETE
Exercise
Note: studiebesök. Alla grupper
Tue 27 nov 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Wed 28 nov 09:00-12:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Location: 5O3Mus (Musiksalen), 5O4Kon (Lindstedtsvägen 5 pl.5), 5V5Vio (Violett), 5V6Tur (Turkos)
Note: Prepresslabb Grupp 6-10
Wed 28 nov 13:00-16:00 Övning
HT 2012 CMETE
Exercise
Thu 29 nov 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Thu 29 nov 13:00-16:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Fri 30 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: egen sal
Fri 30 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Location: 5O3Mus (Musiksalen), 5O4Kon (Lindstedtsvägen 5 pl.5), 5V5Vio (Violett), 5V6Tur (Turkos)
Note: Prepresslabb Uppsamlingstillfälle
Fri 30 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: egen sal
Week 49 2012 Show in My Schedule
Mon 3 dec 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Mon 3 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 9. egen sal
Wed 5 dec 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Wed 5 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Fri 7 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Note: Trycklab grupp 10. egen sal
Week 50 2012 Show in My Schedule
Tue 11 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012 CMETE
Lecture
Location: D3
Thu 13 dec 08:00-13:00 Tentamen
HT 2012 CMETE
Examination
Location: D32, D33, D34, D35, ...
Thu 13 dec 14:00-16:00 Laboration
HT 2012 CMETE
Laboratory
Feedback News