Managing Digital Transformation

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The objective of the course Managing Digital Transformation is to provide students with tools for observing, analyzing and understanding how the role of digital technology is rapidly shifting, from being a driver of marginal efficiency to being an enabler of fundamental innovation and disruption in many sectors, including media, information and communication industries. Digitalization is the cause of large-scale and sweeping transformations across multiple aspects of business, and across many industries.

The course will provide students with insights and different perspectives on digital transformation, defined as the use of innovative technologies, data and connectivity by enterprises to create value, revenue and efficiency. Digital transformation requires firms to remodel their own resources, their relationship with consumers and the services they offer. The course puts these transformation processes in focus and provides students with various new and established theoretical tools for analyzing such developments.

Schedule

Calendar Week 4: Introduction - Introduction to Business Models and Digital Transformation

Calendar Week 4 & 5: Block 1 - Cus tomers and Customer Value

Seminar 1: New Customer and Exchange Behavior

Seminar 2: Understanding Customer Value

Calendar Week 6 & 7: Block 2 - Marketing and the Development of New Value Offerings

Seminar 3: Developing Value Offerings: Digitalization and Servitization

Seminar 4: Marketing and the Transfer of Value offerings

Calendar Week 8 & 9: Block 3 - Intra- and Inter-Organizational Challenges

Seminar 5 : Business Creation, Digitalization and Intra-Organizational Challenges

Seminar 6: Business Creation, Innovation and Positioning in New Market Ecosystems

Teachers

Feedback News