Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q33
Thu 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q33
Fri 25 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q33
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V22
Thu 31 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Location Q33
Fri 1 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V32
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Thu 7 feb 09:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Fri 8 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q33
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 15:00-18:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Tue 12 feb 09:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Thu 14 feb 08:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Location L51
Fri 15 feb 13:00-16:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q33
Tue 19 feb 13:00-16:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Fri 22 feb 09:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 09:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Tue 26 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q33
Wed 27 feb 09:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Thu 28 feb 09:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Location MacLean
Fri 1 mar 08:00-10:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Location Q34
Feedback News