News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2022
Teacher Jonas Beskow posted 11 October 2022
Teacher Jonas Beskow edited 13 October 2022

Sista chansen att redovisa moment i DT1130 Hösten 2022 är sista möjligheten att redovisa moment i DT1130.


* Sista tentamen går 19 december 2022.
* Laborationer och programmeringsuppgifter måste redovisas senast 31 december 2022.
Labredovisning via E-post För att förenkla processen tillåter vi slutredovisning av labbar och programmeringsuppgifter via e-post. För att redovisa, skicka ett mail till <beskow@kth.se> med DT1130 i ämnesraden, senast 221231

I mailet ska tydligt framgå:

* namn och personnummer på de som gjort arbetet

* telefonnummer som lärare kan ringa för eventuella förtydliganden/kontrollfrågor

* när du/ni läste kursen

* vad som redovisas (ex. LAB A, LAB-C, P-UPPGIFT...) samt vilken årgångs labbar du gjort (om annat än året du läste kursen)

Dessutom ska följande bifogas i en zip-fil (max 100MB):

* Kod för varje lab och programmeringsuppgift du vill redovisa, som lämpligt namngivna filer (.ipynb, .py, eller .m)

* En skriftlig sammanfattning som beskriver vad ni gjort i varje lab (inkl ev extrauppgifter) och/eller programmeringsuppgift, eventuella svårigheter och annat som är värt att notera. (.pdf, .md eller .txt).

* Eventuella resultat/demo i form av bilder/ljud från programmeringsuppgift (se upp så inte zip-filen blir för stor, det går också bra att skriva länkar till filer i sammanfattningen)

DT1130 LABORATIONER - varianter Det går bra att välja att göra laborationer från något annat år än då man läste kursen. För godkänt krävs två avklarade labbar oavsett vilket år du väljer¶

2011 - matlab. 4 labbar, för godkänt krävs två labbarhttps://www.kth.se/social/course/DT1130/subgroup/ht-2011-cmeteljdbld/page/laborationer-4/¶

2017 - python eller matlab. 4 labbar, för godkänt krävs obligatorisk del på två labbarhttps://www.kth.se/social/course/DT1130/subgroup/ht-2017-610/page/laborationer-194/¶

2019 - python (google colab). 3 labbar, för godkänt krävs obligatorisk del på två labbarhttps://canvas.kth.se/courses/12513/pages/labbar-och-programmeringsuppgift ¶

Teacher Jonas Beskow edited 13 October 2022

Sista chansen att redovisa moment i DT1130 Hösten 2022 är sista möjligheten att redovisa moment i DT1130.


* Sista tentamen går 19 december 2022.
* Laborationer och programmeringsuppgifter måste redovisas senast 31 december 2022.
Labredovisning via E-post För att förenkla processen tillåter vi slutredovisning av labbar och programmeringsuppgifter via e-post. För att redovisa, skicka ett mail till <beskow@kth.se> med DT1130 i ämnesraden, senast 221231

I mailet ska tydligt framgå:

* namn och personnummer på de som gjort arbetet

* telefonnummer som lärare kan ringa för eventuella förtydliganden/kontrollfrågor

* när du/ni läste kursen

* vad som redovisas (ex. LAB A, LAB-C, P-UPPGIFT...) samt vilken årgångs labbar du gjort (om annat än året du läste kursen)

Dessutom ska följande bifogas i en zip-fil (max 100MB):

* Kod för varje lab och programmeringsuppgift du vill redovisa, som lämpligt namngivna filer (.ipynb, .py, eller .m)

* En skriftlig sammanfattning som beskriver vad ni gjort i varje lab (inkl ev extrauppgifter) och/eller programmeringsuppgift, eventuella svårigheter och annat som är värt att notera. (.pdf, .md eller .txt).

* Eventuella resultat/demo i form av bilder/ljud från programmeringsuppgift (se upp så inte zip-filen blir för stor, det går också bra att skriva länkar till filer i sammanfattningen)

DT1130 LABORATIONER - varianter Det går bra att välja att göra laborationer från något annat år än då man läste kursen. För godkänt krävs två avklarade labbar oavsett vilket år du väljer

2011 - matlab. 4 labbar, för godkänt krävs två labbarhttps://www.kth.se/social/course/DT1130/subgroup/ht-2011-cmeteljdbld/page/laborationer-4/

2017 - python eller matlab. 4 labbar, för godkänt krävs obligatorisk del av två labbarhttps://www.kth.se/social/course/DT1130/subgroup/ht-2017-610/page/laborationer-194/

2019 - python (google colab). 3 labbar, för godkänt krävs obligatorisk del av två labbarhttps://canvas.kth.se/courses/12513/pages/labbar-och-programmeringsuppgift

 
February 2021
Teacher Jonas Beskow posted 8 February 2021
Teacher Jonas Beskow edited 8 February 2021

Redovisning av restlabbar 2930 mars Har du labbar eller programmeringsuppgift kvar att redovisa i denna kurs?

Passa på att slutredovisa 2930 mars 2021. Maila beskow@kth.se för att boka in en tid.

Ange vilka labbar/proguppgift du ska redovisa samt vilket år du läste kursen

Jonas

 
October 2020
Teacher Jonas Beskow posted 5 October 2020
 
February 2018
under General

Jonas Beskow created page 17 October 2011

Jonas Beskow edited 15 December 2011

Tenta 111215Tenta 110601 Tenta 101213 Tenta 100603 Tenta 091215 Tenta 090604 Tenta 081216 Tenta 080529 Tenta 071217 Tenta 070604 Tenta 061218 Tenta 060602 Tenta 051215 Övningstenta (HT-05)

Jonas Beskow edited 16 December 2011

Tenta 111215Tenta 110601 Tenta 101213 Tenta 100603 Tenta 091215 Tenta 090604 Tenta 081216 Tenta 080529 Tenta 071217 Tenta 070604 Tenta 061218 Tenta 060602 Tenta 051215 Övningstenta (HT-05)

Assistant commented 6 December 2012

111215 5a: I facit, det ska vara

y(n) = x(n) + x(n-1)+...+x(n-(p-1)) + x(n-p)
(=)
y(n) = x(n) + x(n-1)+...+x(n-p+1) + x(n-p)
One user removed his/her comment
commented 6 December 2012

Hej!
Jag har problem med tenta 080529 uppgift 3 a. Jag förstår inte varför frekvenssvaret H(w) = 0 då z = e^jpi/6. Vore superschysst om någon kunde förklara.

Tack och hej.

Assistant commented 6 December 2012

667/4000 är ungefär 1/6

commented 6 December 2012

Samplade han inte med 8000 Hz? Var inte det samplingsfrekvensen?

Sen förstår jag inte nästa steg, varför sätter man H(w)=k(z- e^jpi/6)(z- e^-jpi/6)

Tack!

Assistant commented 6 December 2012

Samplar man med 8khz motsvarar pi 4khz, därav pi/6.

Ansatsen:

H(w)=k(z- e^jpi/6)(z- e^-jpi/6)

betyder att du sätter ett nollställe vid pi/6, atllså 667 hz, vilket understrycker denna del i singalen. Konstanten k är där för att bibehålla amplituden för signalen rent generellt, ofta vill man inte ha en allmän förstärkning, mendet brukar stå i den här typen av uppgifter.

commented 8 December 2012

Okej tack! Jag har fler frågor! 
På tentan 060602:
5a. Man ska skriva att det återkopplingsfria filtret:
y(n) = summatecken (k=0 till p) x(n-k)
Kan skrivas enklare med det återkopplade filtret
y(n) )= y(n-1) + x(n) - x(n-p-1).

då ska man tänka y(n) = x(n) + x(n-1) + ... + x(n-p-1) + x(n-p)
och y(n-1) = x(n-1) + ... + x(n-p-2) + x(n-p-1)

och y(n) - y(n-1) = x(n) - x(n-p-1) pga symmetrin.. men borde det inte bli
y(n) - y(n-1) = x(n) - x(n-p)
för dem är de enda som inte finns i y(n-1). 

Tacktack!

commented 10 December 2012

Du gjorde ansatsen k(z-e^jw)(z-e^-jw) men I tentan 081216 uppgf 3 står det k(z-re^jw)(z-re^-jw), gått kommer r ifrån?

Assistant commented 10 December 2012

r är nollställets avstånd till origo. Ofta är det angivet, i fåtal fall sökt.

Jonas Beskow edited 11 December 2013

Tenta 121211Tenta 111215Tenta 110601

Tenta 101213 Tenta 100603 Tenta 091215 Tenta 090604 Tenta 081216 Tenta 080529 Tenta 071217 Tenta 070604 Tenta 061218 Tenta 060602 Tenta 051215 Övningstenta (HT-05)

commented 4 January 2014

Hej, jag har en fråga från tenta 101213, uppg. 2. Hoppas någon snäll kan hjälpa mig!

Jag förstår inte riktigt grafarnas axlar. Om jag kollar på graf 4, hur ser man på x-axeln vart topparna ska vara, när det är poler vid 0 och 2*pi/3 ? Topparna i grafen ska du vara i frekvenssvaret vid frekvenserna 0 och 2*pi/3 .

commented 4 January 2014

En till fråga på uppg. 2 från tenta 101213 , om att hitta poler:

" z^2 + rz + r2 = 0

z = −r/2 ± √((r/2)^2−r2) = −r2 ± jr√(3)/2.

Detta innebär att polerna ligger i  z = re^(±j2π/3) "

Hur kan det bli så?

Teacher commented 6 January 2014

Axlarnas gradering (x pi rad/sampel) betyder att värdet ska multipliceras med pi, dvs 0.5 motsvarar pi/2, 0.67 motsvarar 2pi/3 osv.

För att hitta polerna så gäller det att lösa ut nollställena till nämnarpolynomet. Använd vanliga formeln för rötterna till en andragradsekvation (pq-regeln)

commented 11 January 2015

Jag fortsätter på pol-spåret, för jag hänger inte riktigt med.

Exempelvis tenta 100603 uppgift 2, överföringsfunktion b. H(z) = 1/( (z^2) - z + 0.5). Pq-formeln på nämnaren ger (1 +- j)/2. Men sen då? Det står att polerna ska ligga på +- pi/4, men jag förstår inte hur man får fram det svaret. Exakt hur ska uträkningen ske? :)

Teacher commented 12 January 2015

när man säger att polerna ligger på +- pi/4 så avses vinkeln (kallas även argumentet). skriv om på polär form så blir det tydligt (se första två raderna i formelsamlingen):

$$p = \frac{1+j}{2} = \frac{e^{j\pi/4}}{\sqrt{2}}$$

- Jonas

commented 12 January 2015

Fråga gällande hur amplituden avtar för en sågtandsserie. på de flesta extentorna står det att amplituden avtar med 1/k för varje delton, men har för mig (inte säker) att det stod att amplituden avtar med 1/(k^2) för varje delton i en ”sågtandsserie” i någon föreläsningsslide. vilken är rätt? Eller är det kanske någon annat som 1/(k^2) gäller för? 

Teacher commented 12 January 2015

För sågtandsvåg (/|/|/|/|/|) gäller att amplituden avtar med 1/k (den finns med i formelsamlingen)

För trianglevåg (/\/\/\/\/\/\) gäller däremot att amplituden avtar med 1/(k^2). (finns inte med i formelsamlingen och lär inte komma på tentan).

Triangelvågens fourierserie går alltså mycket snabbare mot noll med ökande frekvens. Intuitivt kan man förstå skillnaden med att sågtandsvågen innehåller diskontinuiteter (signalen hoppar från ett värde till ett annat) och det gör den mer övertonsrik (dvs det krävs höga frekvenser för att åstadkomma snabba rörelser), medan triangelvågen är helt kontinuerlig - egentligen ganska lik en sinuston - och därför inte "behöver" så mycket övertoner. 

 

commented 12 January 2015

I tenta 140115 uppgift 3a) så står det i facit att a=-1 hur vet vi värdet av variabeln a? I 3b) är a=2^-1 är detta värdet för a eller för a^n?

Teacher commented 13 January 2015

första steget är att skriva impulssvaret i uppgiften på en form som finns i tabellen för z-transformer i formelsamlingen.

i 3a skriver vi

u(n)(-1)^n

(u(n) gör så att det blir noll för alla n<0 och (-1)^n kommer ju bli 1 för alla jämna n och -1 för alla udda n)

sen är det bara att identifiera vad som är "a" i ovanstående uttryck, och det måste ju vara det som är upphöjt till n, dvs a = -1.

i 3b är det alltså 2^(-n) = (2^-1)^n vilket ger a = 2^-1

Jonas Beskow edited 16 January 2015

Tenta 150115¶

Tenta 140115

Tenta 121211Tenta 111215Tenta 110601

Tenta 101213 Tenta 100603 Tenta 091215 Tenta 090604 Tenta 081216 Tenta 080529 Tenta 071217 Tenta 070604 Tenta 061218 Tenta 060602 Tenta 051215 Övningstenta (HT-05)

Jonas Beskow edited 18 January 2015Tenta 150115

Tenta 140115

Tenta 121211Tenta 111215Tenta 110601

Tenta 101213 Tenta 100603 Tenta 091215 Tenta 090604 Tenta 081216 Tenta 080529 Tenta 071217 Tenta 070604 Tenta 061218 Tenta 060602 Tenta 051215 Övningstenta (HT-05)

Jonas Beskow edited 7 January 2016

Tenta 150408

Tenta 150115

Tenta 140115Tenta 121211

Tenta 111215

Tenta 110601

Tenta 101213

Tenta 100603

Tenta 091215

Tenta 090604

Tenta 081216

Tenta 080529

Tenta 071217

Tenta 070604

Tenta 061218

Tenta 060602

Tenta 051215

Övningstenta (HT-05)

Teacher commented 7 January 2016

Rättat fel i lösning till tenta 150115 uppg. 1c

commented 21 March 2016

När kommer facit för tentamen 160316 ?

commented 11 January 2017

Tenta 100603 uppgift 2a

När vi söker nämnarens nollställen så beräknar vi \(z^{2}-z\cos \frac{\pi}{4}+1 = z^{2}-z\frac{1}{\sqrt{2}}+1 = 0\)

Den utvecklingen ger dock \(z = \frac{1}{2\sqrt{2}}\pm j\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}\) och inte \(z = \frac{1\pm j}{\sqrt{2}}\) som facit säger. Det hade blivit rätt om vi hade haft \(-2z\cos \frac{\pi }{4}\) istället.

Eller är detta fel?

Teacher commented 11 January 2017

Hej Axel, du har rätt

jonas

commented 12 January 2017

Hej, finns det någon preliminär tid för när facit för dagens tenta kommer upp här?

Jonas Beskow edited 18 January 2017


* Tenta 170112

* Tenta 160113
* Tenta 150408
* Tenta 150115
* Tenta 140115
* Tenta 121211
* Tenta 111215
* Tenta 110601
* Tenta 101213
* Tenta 100603
* Tenta 091215
* Tenta 090604
* Tenta 081216
* Tenta 080529
* Tenta 071217
* Tenta 070604
* Tenta 061218
* Tenta 060602
* Tenta 051215
* Övningstenta (HT-05)

commented 1 February 2017

Hejsan!

När kommer resultaten för senaste tentan?

Jonas Beskow edited 19 February 2018


* Tenta 180111

* Tenta 170112
* Tenta 160113
* Tenta 150408
* Tenta 150115
* Tenta 140115
* Tenta 121211
* Tenta 111215
* Tenta 110601
* Tenta 101213
* Tenta 100603
* Tenta 091215
* Tenta 090604
* Tenta 081216
* Tenta 080529
* Tenta 071217
* Tenta 070604
* Tenta 061218
* Tenta 060602
* Tenta 051215
* Övningstenta (HT-05)

 
November 2017
under General

Jonas Beskow created page 17 October 2011

Jonas Beskow edited 17 October 2011*
* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
Finns som gratis E-bok på www.dspguide.com


* Kursbunt innehållande Enflo et al: Övningsmaterial i Spektrala Transformer (säljes på CSC studerandeexpedition)


* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)


alt.


*
* Tobin A. Driscoll: Crash-course in Matlab


* Kompletterande läsning:

Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters

Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier TransformJonas Beskow edited 17 October 2011


* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
Finns som gratis E-bok på www.dspguide.com


* Kursbunt innehållande Enflo et al: Övningsmaterial i Spektrala Transformer (säljes på CSC studerandeexpedition)


* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)


alt.


*
* Tobin A. Driscoll: Crash-course in Matlab


*
*
Kompletterande läsning:


Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters

Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier TransformJonas Beskow edited 17 October 2011


* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
Finns som gratis E-bok på www.dspguide.com


* Kursbunt innehållande Enflo et al: Övningsmaterial i Spektrala Transformer (säljes på CSC studerandeexpedition)


* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)


alt.¶
*
* Tobin A. Driscoll: Crash-course in Matlab


*
* Kompletterande läsning:

Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters

Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform

Jonas Beskow edited 19 October 2012


* Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters (online)
* Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform (online)

* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
Finns som gratis E-bok på www.dspguide.com¶
(online)

* Kursbunt innehållande Enflo et al: Övningsmaterial i Spektrala Transformer (säljes på CSC studerandeexpedition)


* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)


* Kompletterande läsning:
Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters¶ Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform

Jonas Beskow edited 6 November 2013


* Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters (online)
* Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform (online)
* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing (online)

* Kursbunt innehållande Enflo et al: Övningsmaterial i Spektrala Transformer - Övningsmaterial (säljes på CSC studerandeexpedition) pdf

* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)

Jonas Beskow edited 18 November 2013


* Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters (online)
* Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform (online)
* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing (online)

* Spektrala Transformer - Övningsmaterial (säljes på CSC studerandeexpedition) pdf

* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)

Jonas Beskow edited 7 January 2014


* Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters (online)
* Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform (online)
* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing (online)

* Spektrala Transformer - Övningsmaterial (säljes på CSC studerandeexpedition) pdf

* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)

Jonas Beskow edited 5 November 2014


* Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters (online)
* Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform (online)
* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing (online)

* Spektrala Transformer - Övningsmaterial (säljes på CSC studerandeexpedition) pdf

* Matlab-kompendium (säljes på CSC studerandeexpedition)

commented 25 December 2016

Hej Jonas!

Jag tror jag hittade ett fel i facit för övningsmaterial-ht15, kap. filter - uppgift 12. Facit säger att man ska "identifiera koefficienterna framför z2 och z i täljaren i de två uttrycken för Y(z): z2 ger A+B= 1,z ger Aa+B= 1.

Det är det fetade där som inte verkar stämma, borde det inte istället vara Aa+B=0?

Mvh // Leo

Jonas Beskow edited 8 November 2017

Kurslitteratur


* Mark Owen: Practical Signal Processing (säljes på Kårbokhandeln)
* Spektrala Transformer - Övningsmaterial  HT-15 (säljes på CSC studerandeexpedition)7
* Crash course in matlab
Kompletterande läsning


* Julius O. Smith III: Introduction to Digital Filters (online)
* Julius O. Smith III: Mathematics of the Discrete Fourier Transform (online)
Gamla kursboken (användes tom HT2014)


* Sthephen W Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing (online)

 
February 2017
Teacher Jonas Beskow posted 8 February 2017
commented 18 February 2017

Vilken vecka?

 
December 2016
Teacher Jonas Beskow posted 12 December 2016
 
November 2016
Teacher Jonas Beskow posted 11 November 2016
 
January 2016
Teacher Jonas Beskow posted 13 January 2016
 
Feedback News