Spectral Transforms

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

spektrala transformer

Mycket av den medieteknologi som vi omger oss med dagligen existerar tack vare de senaste decenniernas snabba elektronikutveckling, som gjort det möjligt att utföra olika typer av avancerad signalbehandling i realtid - inte bara i datorer, men även inbyggt i konsumentprodukter. Exempel på detta är olika kompressions- och överföringsstandarder för ljud, bilder och video - JPEG, MPEG, MP3, GSM. Andra områden av mediateknologin där signalbehandling spelar en viktig roll är inom talteknologin (vid igenkänning och syntes av tal), musikteknologi (ljudsyntes och ljudbearbetning), samt inom bildbehandling.

Kursen Spektrala Transformer syftar till att ge förståelse för och erfarenheter av de tekniker som ligger till grund för mycket av signalbehandlingen inom medieteknologin, speciellt sambanden mellan frekvensdomän och tids- respektive spatialdomän. Genom självständigt och praktiskt arbete med tillämpningar på verkliga signaler (ljud och bilder) är tanken att deltagarna ska få en konkret känsla för spektrala transformer och andra metoder inom signalbehandlingen.

Teachers

Feedback News