Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spectral Transforms

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

spektrala transformer

Mycket av den medieteknologi som vi omger oss med dagligen existerar tack vare de senaste decenniernas snabba elektronikutveckling, som gjort det möjligt att utföra olika typer av avancerad signalbehandling i realtid - inte bara i datorer, men även inbyggt i konsumentprodukter. Exempel på detta är olika kompressions- och överföringsstandarder för ljud, bilder och video - JPEG, MPEG, MP3, GSM. Andra områden av mediateknologin där signalbehandling spelar en viktig roll är inom talteknologin (vid igenkänning och syntes av tal), musikteknologi (ljudsyntes och ljudbearbetning), samt inom bildbehandling.

Kursen Spektrala Transformer syftar till att ge förståelse för och erfarenheter av de tekniker som ligger till grund för mycket av signalbehandlingen inom medieteknologin, speciellt sambanden mellan frekvensdomän och tids- respektive spatialdomän. Genom självständigt och praktiskt arbete med tillämpningar på verkliga signaler (ljud och bilder) är tanken att deltagarna ska få en konkret känsla för spektrala transformer och andra metoder inom signalbehandlingen.

Teachers