Sound

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Ljud är ett spännande medium, med många speciella egenskaper som gör att det kompletterar bilder och text. Ingenjören i medieteknik får här en allmän grund i akustik, ljudlära och teknisk mediering av tal och musik. Här behandlas den akustiska kommunikationskedjans alla nivåer, från tryckändringarna i  luften till simulering av virtuella ljudvärldar.

Teachers

Feedback News