News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2017
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

1625

Scheduling staff edited 12 January 2017

Torsdag 16 februari 2017 kl 130:00 - 152:00

Scheduling staff edited 10 February 2017

FöreläsningExkursion

Torsdag 16 februari 2017 kl 101:00 - 123:00

1625

FöreläsningExkursion

Sal, Europa Sound and Vision

 
January 2017
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

1625

Scheduling staff edited 18 January 2017

Fredag 27 januari 2017 kl 103:00 - 125:00

1625537

Scheduling staff edited 15 January 2018

15377beef522-ce4c-4926-98bd-73eed4956ed9

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

1625

Scheduling staff edited 13 January 2017

FreOnsdag 27 jan8 februari 2017 kl 130:00 - 152:00

Scheduling staff edited 15 January 2018

162f5c5ca26-de35-4de5-9ac7-343426558a75

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

Multi Studio

Scheduling staff edited 12 January 2017

Torsdag 26 januari 2017 kl 1309:00 - 162:00

Scheduling staff edited 15 January 2018

Multi Studio7686fd28-2809-40f4-a695-42d673c4e684

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

B21

Projektpresentation redovisning PMIL TK 14

Scheduling staff edited 12 January 2017

MånTorsdag 69 mars 2017 kl 130:00 - 152:00

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

1537

Scheduling staff edited 12 January 2017

Torsdag 9 februari 2017 kl 130:00 - 152:00

Scheduling staff edited 15 January 2018

15377beef522-ce4c-4926-98bd-73eed4956ed9

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

Multi Studio

Scheduling staff edited 12 January 2017

Torsdag 2 februari 2017 kl 1309:00 - 162:00

Scheduling staff edited 15 January 2018

Multi Studio7686fd28-2809-40f4-a695-42d673c4e684

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

1625

Scheduling staff edited 12 January 2017

TiOnsdag 31 janfebruari 2017 kl 10:00 - 12:00

Scheduling staff edited 15 January 2018

162f5c5ca26-de35-4de5-9ac7-343426558a75

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

1625

Scheduling staff edited 12 January 2017

Torsdag 19 januari 2017 kl 130:00 - 152:00

Scheduling staff edited 15 January 2018

162f5c5ca26-de35-4de5-9ac7-343426558a75

 
under
VT 2017 ljudint17
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

1625

Scheduling staff edited 15 January 2018

162f5c5ca26-de35-4de5-9ac7-343426558a75

 
Feedback News