Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2017 Show in My Schedule
Tue 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Roberto Bresin, Kjetil Falkenberg Hansen, Ludvig Elblaus
Location Mötesrum 1625
Thu 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 1625
Fri 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 1625
Week 4 2017 Show in My Schedule
Tue 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Ludvig Elblaus
Location Mötesrum 1625
Thu 26 jan 09:00-12:00 Laboration
VT 2017 ljudint17
Laboratory Teachers: Kjetil Falkenberg Hansen
Location Multi Studio
Fri 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture
Location Mötesrum 1537
Week 5 2017 Show in My Schedule
Wed 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 1625
Thu 2 feb 09:00-12:00 Laboration
VT 2017 ljudint17
Laboratory Teachers: Ludvig Elblaus
Location Multi Studio
Fri 3 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Roberto Bresin, Kjetil Falkenberg Hansen
Location Mötesrum 1625
Fri 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Roberto Bresin, Kjetil Falkenberg Hansen
Location Mötesrum 1625
Week 6 2017 Show in My Schedule
Tue 7 feb 13:00-15:00 Exkursion
VT 2017 ljudint17
Excursion
Wed 8 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Gerhard Eckel
Location Mötesrum 1625
Thu 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 1537
Week 7 2017 Show in My Schedule
Tue 14 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2017 ljudint17
Laboratory Teachers: Emma Frid
Location Multi Studio
Wed 15 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 ljudint17
Lecture Teachers: Kjetil Falkenberg Hansen
Location Mötesrum 1625
Thu 16 feb 11:00-13:00 Exkursion
VT 2017 ljudint17
Excursion Teachers: Roberto Bresin
Note: Sal, Europa Sound and Vision
Week 10 2017 Show in My Schedule
Thu 9 mar 10:00-12:00 Redovisning
VT 2017 ljudint17
Presentation Teachers: Roberto Bresin
Note: redovisning PMIL TK 14
Feedback News