Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Wed 17 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Roberto Bresin, Kjetil Falkenberg Hansen, Ludvig Elblaus
Location Mötesrum 1537
Thu 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 1537
Fri 19 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Roberto Bresin, Kjetil Falkenberg Hansen, Ludvig Elblaus
Location Mötesrum 1537
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Ludvig Elblaus
Location Mötesrum 1537
Thu 25 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Gerhard Eckel
Location Mötesrum 1537
Fri 26 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture
Location Mötesrum 1537
Week 5 2018 Show in My Schedule
Mon 29 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2018 ljudint18
Seminar Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 1537
Wed 31 jan 15:00-18:00 Laboration
VT 2018 ljudint18
Laboratory
Thu 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Roberto Bresin, Kjetil Falkenberg Hansen
Location Mötesrum 1537
Fri 2 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Roberto Bresin, Kjetil Falkenberg Hansen
Location Fantum
Week 6 2018 Show in My Schedule
Mon 5 feb 10:00-12:00 Exkursion
VT 2018 ljudint18
Excursion
Tue 6 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 4523
Wed 7 feb 15:00-18:00 Laboration
VT 2018 ljudint18
Laboratory Teachers: Kjetil Falkenberg Hansen
Week 7 2018 Show in My Schedule
Wed 14 feb 15:00-18:00 Laboration
VT 2018 ljudint18
Laboratory Teachers: Emma Frid
Thu 15 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Kjetil Falkenberg Hansen
Location Mötesrum 1537
Fri 16 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 ljudint18
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Location Mötesrum 1537
Week 11 2018 Show in My Schedule
Thu 15 mar 10:00-12:00 Seminarium
VT 2018 ljudint18
Seminar Teachers: Roberto Bresin
Note: Egen sal: PMIL
Feedback News