Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q33
Fri 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: W25
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q33
Wed 8 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Savvas Raptis
Location: Q36
Fri 10 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: V3
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q36
Wed 15 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Savvas Raptis
Location: Q33
Fri 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q36
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Savvas Raptis
Location: Q33
Wed 22 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q31
Fri 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: V3
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q33
Wed 29 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Savvas Raptis
Location: V22
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q36
Wed 6 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: W42
Fri 8 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Savvas Raptis
Location: Q33
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q33
Fri 15 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Savvas Raptis
Location: L51
Week 43 2021 Show in My Schedule
Mon 25 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2021
Examination Teachers: Tomas Karlsson
Location: M31, M32, M33
Week 51 2021 Show in My Schedule
Wed 22 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Tomas Karlsson
Location: Q22
Feedback News