News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2015
Event Omtenta, 16 March 2016 14:00
Changed by scheduling staff 10 November 2015
December 2014
Teacher Mikael Amelin posted 1 December 2014
 
September 2014
Teacher Mikael Amelin posted 18 September 2014
 
December 2013
Teacher Mikael Amelin posted 17 December 2013
 
May 2013
Teacher Mikael Amelin posted 15 May 2013
 
February 2013
Teacher Mikael Amelin posted 1 February 2013
 
December 2012
Teacher Mikael Amelin posted 11 December 2012
 
Teacher Mikael Amelin posted 10 December 2012
Teacher Mikael Amelin edited 10 December 2012

IMPORTANT CHANGE

Please notice that the exam on 11 December 2012 has for various practical reasons been moved from L31 (as stated in the KTH central schedule) to the Seminar room at Teknikringen 33 (former H21).

 
Feedback News