Post archive

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Posts appear on your news feed together with other events in reverse chronological order (latest first) and grouped by month.

If you cannot find a post here, it may belong to non-selected course rounds/ groups.

December 2014

01 December 15.24Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
No need for extra home assignment seminar Thanks to the very efficient presentations in the seminar today, we ...

September 2014

18 September 15.56Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
NEXT COURSE ROUND The next course round starts Monday 3 November, 13-15, in the conference room at ...

December 2013

17 December 16.14Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
REPETITION LECTURE The repetition lecture will be given 13 January 2013, 10-12, in the seminar room at ...

May 2013

15 May 09.39Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
NEXT EXAM 7 JUNE 13:00-17:00 The next exam will be given on 7 June 2013, 13:00-17:00, in the seminar room at ...

February 2013

01 February 08.07Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
EXERCISES AND EXTRA EXAM There is a possibility to schedule exercise sessions and an extra exam during spring ...

December 2012

11 December 13.48Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
The exam 11 December 2012 is now available on the Old exams page.

10 December 11.09Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
IMPORTANT CHANGE Please notice that the exam on 11 December 2012 has for various practical reasons been moved ...

05 December 10.39Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
FORMULAE SHEET The formulae sheet for exams and complementary tests is now available on the Old exams page ...

04 December 10.22Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
The next exercise session will be on Friday 7 December, 13:00-14:00. Please notice that due to the delayed ...

November 2012

21 November 11.02Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
REMINDER CONCERNING THE EXAM The first exam of the course is scheduled for 11 December 2012, 9:00–13:00 in ...

15 November 14.43Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
Due to the cancelled lectures in the beginning on the course, it has been necessary to rearrange the entire ...

October 2012

23 October 12.29Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
MORE CANCELLED LECTURES Unfortunately, all lectures have to be cancelled until further notice. This means ...

21 October 21.59Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
LECTURE CANCELLED The lecture on Monday 22 October is cancelled due to disease. This means that the entire ...

17 October 11.56Mikael Amelin (Teacher)Accessible to the whole world
The next course round will start on Monday 22 October 2012, 10-12, in the seminar room (former H21, ...

Feedback News