Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Electromagnetic Theory, Continuation Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen startar Jan 2024

Denna kurs är en valbar fortsättningskurs efter EI1220. 

Lokaler för den första lektionen finns i schemat. 

Kurs-pm osv finns på kurshemsidan i Canvas.

Välkomna,

Mariana

Teachers