Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L41
Thu 16 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L41
Fri 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L41
Week 4 2020 Show in My Schedule
Tue 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Wed 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L42
Thu 23 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Hans Edin
Location E34
Fri 24 jan 08:00-10:00 Workshop
VT 2020
Workshop Teachers: Hans Edin
Location E34
Note: Proj 1 intro
Week 5 2020 Show in My Schedule
Tue 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location E34
Wed 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location E34
Thu 30 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Hans Edin
Location E34
Fri 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location E34
Week 6 2020 Show in My Schedule
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location E34
Wed 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L42
Thu 6 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L42
Fri 7 feb 08:00-10:00 Workshop
VT 2020
Workshop Teachers: Hans Edin
Location L42
Note: Proj 2 Intro
Week 7 2020 Show in My Schedule
Tue 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location E34
Wed 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location D36
Thu 13 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L42
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location K53
Tue 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location E34
Wed 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location E34
Fri 21 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L41
Fri 21 feb 13:00-15:00 Workshop
VT 2020
Workshop Teachers: Hans Edin
Location L42
Note: Proj 3 Intro
Week 9 2020 Show in My Schedule
Thu 27 feb 08:00-10:00 Workshop
VT 2020
Workshop Teachers: Hans Edin
Location D35
Fri 28 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L41
Week 10 2020 Show in My Schedule
Mon 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L41
Mon 2 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L41
Tue 3 mar 08:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise Teachers: Hans Edin
Location E34
Week 11 2020 Show in My Schedule
Thu 12 mar 08:00-13:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Hans Edin
Location U31
Feedback News