Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q11
Note: F3
Tue 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q13
Note: F1
Wed 23 jan 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location Q24
Note: Räkneövning 2
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q13
Note: F4
Mon 28 jan 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Note: Dataövning 1
Tue 29 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q15
Note: F2
Wed 30 jan 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location Q26
Note: Räkneövning 3
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location E34
Note: F5
Wed 6 feb 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location Q11
Note: Räkneövning 4
Thu 7 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Fri 8 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Wed 13 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q11
Note: F6
Thu 14 feb 08:00-10:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location Q13
Note: Räkneövning 5
Thu 14 feb 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Note: Dataövning 2
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q13
Note: F7
Wed 20 feb 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location Q13
Note: Räkneövning 1
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Note: Dataövning 3
Thu 28 feb 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop
Location Q24
Note: Räkneövning 6
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location Q11
Note: F8
Feedback News