Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Measurement Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till EK1191 Mätteknik!

Kusen ger kunskaper om metoder, utrustning, programvara och sensorer för mätning av såväl elektriska som andra fysikaliska storheter.

Kursen är obligatorisk för Civilingenjörsprogrammet E i åk 3 och går i period 1 och 2. Den är också öppen för studenter från andra program.

Doktorander hänvisas till EK3230 Elektrisk mätteknik för forskarstuderande, som i huvudsak samläses med EK1190, men har annan examination. Kontakta kursansvarig för vidare information.

Kursansvarig

Kristinn B. Gylfason

Studerandeexpedition

På Servicecenter hämtar du ut tentor, köper kurslitteratur mm.

Information

Länkar för studenter i kursen

Avdelningen Mikrosystemteknik

Kursen ges av avdelningen Mikrosystemteknik. På våra websidor kan du läsa om den forskning vi bedrivr och de andra kurser som vi ger.

Länk till MSTs websidor

Forskning vid Mikrosystemteknik

Forskning vid MST

Teachers